Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
lessenmarathon 2008

lessenmarathon 2008

12/1/2009 - de sleutel RKJ

Inhoudstafel:

·        Werking RKJ :

 

·        Algemeen.

·        Kortdurende stabilisatie (duur: maximum 3 weken).

·        Oriëntatie (duur: maximum 6 weken)

·        Voorbereiding tot de behandelmodule (duur: ongeveer 4 weken).

·        De behandelmodule (duur: ongeveer 5 maand).

·        De nazorgmodule (duur: afhankelijk van de individuele doelen).

·        Opbouw van het programma.

·        Aanmelding.

 

·        Motivatie keuze project.

 

·        Praktische informatie.

 

 

Gevonden informatie:

http://www.desleutel.be/index.php?content=2&sub=24

 


Werking RKJ:
Algemeen:

Het RKJ richt zich tot jongens en meisjes van 14 tot 18 jaar die verslaafd zijn of verslaafd dreigen te raken aan illegale middelen. Jongeren die voor hun 18de  verjaardag zijn opgenomen kunnen hun programma volledig binnen het RKJ afwerken.
Vaak is er sprake van bijkomende problemen zoals:

·        op het gebied van de persoonlijke ontwikkeling

·        de relaties met de omgeving (gezin, school of werk)

·        bijkomend alcohol of medicatiemisbruik

·        problemen met justitie

·        gezondheidsproblemen

Wanneer deze problemen eigen zijn aan de verslaving worden deze mee opgenomen in het behandelingsprogramma. Soms echter staat één van deze problemen op de voorgrond en is de verslavingsproblematiek hieraan ondergeschikt. In dergelijke gevallen zoeken we samen met de jongere, de ouders en de doorverwijzer naar een andere oplossing.
Het aanbod:
Het programma bestaat uit verschillende, opeenvolgende modules. Niet iedere jongere doorloopt alle modules. Afhankelijk van de hulpvraag en/of het hulpverleningstraject die een jongere reeds heeft gevolgd kan men op verschillende plaatsen instappen.

Kortdurende stabilisatie (duur: maximum 3 weken):

Dit aanbod richt zich vooral tot jongeren met een nog gering probleembesef. De opname duurt maximum 3 weken. In deze 3 weken werken we aan de volgende doelen:

·        Het aanbieden van een drugvrije en gestructureerde omgeving.

·        Het bevorderen van de motivatie en het probleeminzicht bij de jongere.

·        Het creëren van rust bij de jongere en zijn omgeving.

·        Het bevorderen of het opnieuw tot stand brengen van de communicatie tussen de jongere en zijn naaste omgeving.

Oriëntatie (duur: maximum 6 weken):

Het doel van opname in deze module is om zicht te krijgen op de aard en de ernst van de drugproblematiek en het formuleren van een advies over de te nemen stappen. Gedurende 6 weken gaan we samen met de jongere en zijn omgeving een beeld schetsen van de verschillende levensterreinen, de aanwezige risico’s en de positieve krachten die nog aanwezig zijn.

Voorbereiding tot de behandelmodule (duur: ongeveer 4 weken):

Deze module richt zich tot jongeren met een voldoende grote motivatie en van wie we een voldoende zicht hebben op de problematiek om uit te maken of ze tot onze doelgroep behoren. Indien dit zo is gaan we samen met de jongere en zijn omgeving een handelplan opstellen. In het handelplan staat beschreven wat we tegen wanneer willen bereiken en hoe we dit willen bereiken. Wanneer we met de jongere en zijn omgeving een onderhandeld handelplan hebben opgesteld kunnen we overstappen op de behandelmodule.

De behandelmodule (duur: ongeveer 5 maand):

In de behandelmodule begeleid het RKJ de jongere en zijn naaste omgeving om te komen tot een drugvrije re-integratie. Naast de individuele doelen die het RKJ samen in het handelplan hebben afgesproken werkt het RKJ steeds aan de volgende algemene doelen:

·        De minderjarige gebruikt geen drugs.

·         Het opbouwen van netwerken die de jongere is staat stellen om gezonde relaties aan te gaan met zijn of haar omgeving en buiten het drugmilieu.

·        De jongere loopt terug school of kan een beroep uitoefenen.

·        De jongere heeft een drugvrije vrijetijdsbesteding opgebouwd.

·        De jongere gedraagt zich naar en laat zich leiden door een gezond normen- en waardepatroon.

De nazorgmodule (duur: afhankelijk van de individuele doelen):

In de nazorgmodule werkt het RKJ verder aan de doelen die het in het handelplan heeft vooropgesteld. Er zijn twee grote verschillen met de behandelmodule:

·        De jongere verblijft niet meer in het RKJ maar thuis (uitzonderlijk in een andere setting zoals een pleeggezin of begeleid zelfstandig wonen).

·        De begeleiding is volledig individueel. Indien mogelijk werken we samen met een gespecialiseerd dagcentrum in de buurt.

Opbouw van het programma:

De opbouw van het programma zal uiteraard sterk afhangen van de module waarbinnen de jongere zich bevindt en de vooropgestelde doelen.

·        individuele psychodiagnostiek en observaties

·        aanbieden van een gestructureerde en drugvrije omgeving.

·        sociotherapie: het leren samenleven met anderen en in dit samenleven je verantwoordelijkheid leren nemen.

·        encountergroep: op een constructieve wijze leren conflicten oplossen.

·        aanleren van sociale vaardigheden.

·        hervalpreventie.

·        intensieve individuele coaching en/of psychotherapie.

·        gezinsbegeleiding.

·        medische begeleiding bij het verbeteren van de fysieke gezondheid en conditie.

·        leren invullen van vrije tijd.

School:
Veel jongeren die in het RKJ worden opgenomen hebben hun schoolloopbaan al voor een groot deel of zelfs volledig opgegeven. Het RKJ biedt in samenwerking met Groep Intro een beperkt schools aanbod van algemene en praktische vorming voor 3 halve dagen per week. De bedoeling is vooral om het schools ritme terug op te bouwen of te onderhouden en om de schoolse achterstand zo minimaal mogelijk te houden.
Voor jongeren die in de behandelmodule al een zekere stabiliteit hebben bereikt, wordt individueel nagegaan vanaf wanneer en hoe er terug kan aangesloten worden op school.

Aanmelding:

Men kan zich vrijblijvend telefonisch aanmelden op het telefoonnummer 09/377 25 26. Na telefonische aanmelding organiseren we één of meerdere intakegesprekken.
Het team beslist of een jongere kan opgenomen aan de hand van de volgende criteria:

·        de jongere behoort tot onze doelgroep .

·        hij of zij is bereid om met ons samen te werken en zich te houden aan de huisregels: deze bereidheid wordt bevestigt in een verblijfsovereenkomst.

Opmerking: het RKJ verzorgt geen crisisopnames.

 


Motivatie keuze project:

·        Het RKJ handelt over de problemen waar jongeren mee te maken kunnen hebben.

·        Dit project richt zich alleen op de leeftijdsgroep 14-18 jarigen de leeftijd de groep waar wij ons in bevinden.

·        We willen het RKJ vooral steunen omdat de jongeren die in deze instelling zitten geen normaal leven meer leiden en door dit project te steunen, steunen we ook de jongeren.

·        We vinden het ook een belangrijk onderwerp want het kan iedereen overkomen en het is goed om te weten dat er dan opvangcentra zijn die je weer helpen afkicken van je verslaving.

·        Wat we echt ook goed vinden is dat het RKJ de familie van de opgenomen persoon begeleid ze betrekken hen echt bij het proces.

·        Het RKJ doet ook meer dan alleen de persoon helpen afkicken ze zorgen eigenlijk voor een tweede kans.

·        Ze helpen de persoon weer met naar school gaan, ze begeleiden de jongeren om geleidelijk weer normaal in de samenleving te kunnen functioneren. Dit willen we steunen want iedereen verdient een tweede kans zeker op zo een jonge leeftijd.


Praktische informatie:

Inhoudstafel:

·        Werking RKJ :

 

·        Algemeen.

·        Kortdurende stabilisatie (duur: maximum 3 weken).

·        Oriëntatie (duur: maximum 6 weken)

·        Voorbereiding tot de behandelmodule (duur: ongeveer 4 weken).

·        De behandelmodule (duur: ongeveer 5 maand).

·        De nazorgmodule (duur: afhankelijk van de individuele doelen).

·        Opbouw van het programma.

·        Aanmelding.

 

·        Motivatie keuze project.

 

·        Praktische informatie.

 

 

Gevonden informatie:

http://www.desleutel.be/index.php?content=2&sub=24

 

 

Werking RKJ:
Algemeen:

Het RKJ richt zich tot jongens en meisjes van 14 tot 18 jaar die verslaafd zijn of verslaafd dreigen te raken aan illegale middelen. Jongeren die voor hun 18de  verjaardag zijn opgenomen kunnen hun programma volledig binnen het RKJ afwerken.
Vaak is er sprake van bijkomende problemen zoals:

·        op het gebied van de persoonlijke ontwikkeling

·        de relaties met de omgeving (gezin, school of werk)

·        bijkomend alcohol of medicatiemisbruik

·        problemen met justitie

·        gezondheidsproblemen

Wanneer deze problemen eigen zijn aan de verslaving worden deze mee opgenomen in het behandelingsprogramma. Soms echter staat één van deze problemen op de voorgrond en is de verslavingsproblematiek hieraan ondergeschikt. In dergelijke gevallen zoeken we samen met de jongere, de ouders en de doorverwijzer naar een andere oplossing.
Het aanbod:
Het programma bestaat uit verschillende, opeenvolgende modules. Niet iedere jongere doorloopt alle modules. Afhankelijk van de hulpvraag en/of het hulpverleningstraject die een jongere reeds heeft gevolgd kan men op verschillende plaatsen instappen.

Kortdurende stabilisatie (duur: maximum 3 weken):

Dit aanbod richt zich vooral tot jongeren met een nog gering probleembesef. De opname duurt maximum 3 weken. In deze 3 weken werken we aan de volgende doelen:

·        Het aanbieden van een drugvrije en gestructureerde omgeving.

·        Het bevorderen van de motivatie en het probleeminzicht bij de jongere.

·        Het creëren van rust bij de jongere en zijn omgeving.

·        Het bevorderen of het opnieuw tot stand brengen van de communicatie tussen de jongere en zijn naaste omgeving.

Oriëntatie (duur: maximum 6 weken):

Het doel van opname in deze module is om zicht te krijgen op de aard en de ernst van de drugproblematiek en het formuleren van een advies over de te nemen stappen. Gedurende 6 weken gaan we samen met de jongere en zijn omgeving een beeld schetsen van de verschillende levensterreinen, de aanwezige risico’s en de positieve krachten die nog aanwezig zijn.

Voorbereiding tot de behandelmodule (duur: ongeveer 4 weken):

Deze module richt zich tot jongeren met een voldoende grote motivatie en van wie we een voldoende zicht hebben op de problematiek om uit te maken of ze tot onze doelgroep behoren. Indien dit zo is gaan we samen met de jongere en zijn omgeving een handelplan opstellen. In het handelplan staat beschreven wat we tegen wanneer willen bereiken en hoe we dit willen bereiken. Wanneer we met de jongere en zijn omgeving een onderhandeld handelplan hebben opgesteld kunnen we overstappen op de behandelmodule.

De behandelmodule (duur: ongeveer 5 maand):

In de behandelmodule begeleid het RKJ de jongere en zijn naaste omgeving om te komen tot een drugvrije re-integratie. Naast de individuele doelen die het RKJ samen in het handelplan hebben afgesproken werkt het RKJ steeds aan de volgende algemene doelen:

·        De minderjarige gebruikt geen drugs.

·         Het opbouwen van netwerken die de jongere is staat stellen om gezonde relaties aan te gaan met zijn of haar omgeving en buiten het drugmilieu.

·        De jongere loopt terug school of kan een beroep uitoefenen.

·        De jongere heeft een drugvrije vrijetijdsbesteding opgebouwd.

·        De jongere gedraagt zich naar en laat zich leiden door een gezond normen- en waardepatroon.

De nazorgmodule (duur: afhankelijk van de individuele doelen):

In de nazorgmodule werkt het RKJ verder aan de doelen die het in het handelplan heeft vooropgesteld. Er zijn twee grote verschillen met de behandelmodule:

·        De jongere verblijft niet meer in het RKJ maar thuis (uitzonderlijk in een andere setting zoals een pleeggezin of begeleid zelfstandig wonen).

·        De begeleiding is volledig individueel. Indien mogelijk werken we samen met een gespecialiseerd dagcentrum in de buurt.

Opbouw van het programma:

De opbouw van het programma zal uiteraard sterk afhangen van de module waarbinnen de jongere zich bevindt en de vooropgestelde doelen.

·        individuele psychodiagnostiek en observaties

·        aanbieden van een gestructureerde en drugvrije omgeving.

·        sociotherapie: het leren samenleven met anderen en in dit samenleven je verantwoordelijkheid leren nemen.

·        encountergroep: op een constructieve wijze leren conflicten oplossen.

·        aanleren van sociale vaardigheden.

·        hervalpreventie.

·        intensieve individuele coaching en/of psychotherapie.

·        gezinsbegeleiding.

·        medische begeleiding bij het verbeteren van de fysieke gezondheid en conditie.

·        leren invullen van vrije tijd.

School:
Veel jongeren die in het RKJ worden opgenomen hebben hun schoolloopbaan al voor een groot deel of zelfs volledig opgegeven. Het RKJ biedt in samenwerking met Groep Intro een beperkt schools aanbod van algemene en praktische vorming voor 3 halve dagen per week. De bedoeling is vooral om het schools ritme terug op te bouwen of te onderhouden en om de schoolse achterstand zo minimaal mogelijk te houden.
Voor jongeren die in de behandelmodule al een zekere stabiliteit hebben bereikt, wordt individueel nagegaan vanaf wanneer en hoe er terug kan aangesloten worden op school.

Aanmelding:

Men kan zich vrijblijvend telefonisch aanmelden op het telefoonnummer 09/377 25 26. Na telefonische aanmelding organiseren we één of meerdere intakegesprekken.
Het team beslist of een jongere kan opgenomen aan de hand van de volgende criteria:

·        de jongere behoort tot onze doelgroep .

·        hij of zij is bereid om met ons samen te werken en zich te houden aan de huisregels: deze bereidheid wordt bevestigt in een verblijfsovereenkomst.

Opmerking: het RKJ verzorgt geen crisisopnames.

 

 

Motivatie keuze project:

·        Het RKJ handelt over de problemen waar jongeren mee te maken kunnen hebben.

·        Dit project richt zich alleen op de leeftijdsgroep 14-18 jarigen de leeftijd de groep waar wij ons in bevinden.

·        We willen het RKJ vooral steunen omdat de jongeren die in deze instelling zitten geen normaal leven meer leiden en door dit project te steunen, steunen we ook de jongeren.

·        We vinden het ook een belangrijk onderwerp want het kan iedereen overkomen en het is goed om te weten dat er dan opvangcentra zijn die je weer helpen afkicken van je verslaving.

·        Wat we echt ook goed vinden is dat het RKJ de familie van de opgenomen persoon begeleid ze betrekken hen echt bij het proces.

·        Het RKJ doet ook meer dan alleen de persoon helpen afkicken ze zorgen eigenlijk voor een tweede kans.

·        Ze helpen de persoon weer met naar school gaan, ze begeleiden de jongeren om geleidelijk weer normaal in de samenleving te kunnen functioneren. Dit willen we steunen want iedereen verdient een tweede kans zeker op zo een jonge leeftijd.

 

Praktische informatie:

 

Afdelingsnaam:
 

Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma  (RKJ)
 
Adres:
 Zuidmoerstraat 165 9900 Eeklo
 
Afdelingshoofd:
 Joris Cracco
 
Telefoon/ FAX
 09-377 25 26
 
E-mail
 
rkj.info@fracarita.org